Vincze Gábor
A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1944-1989
 

 
kronológiák    >> romániai magyarság
  1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
intézménymutató

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t v z

névmutató

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

helymutató

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z

 
 
 
 keresés  szűkítés  -
 
    találatszám: 18 találat | 0 - 18
 
 
  kapcsolódik  
 
» a szerzőről

» írok a szerzőnek
 
 
 
» Köztes-Európa kronológia 1756-1997

» Általános történelmi kronológia
 
 

| észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm


  I   II   III  IV   V   VI   VII   VIII   IX   X   XI   XII   

1989. február 13.

Nem lehet megtartani a Márton Áron püspökké szentelésének ötvenedik évfordulójáról megemlékező ünnepi misét, mert még januárban a bukaresti egyházügyi államtitkárság vezetője, Gh. Cumpănaşu komoly szankciókkal fenyegették meg a kolozsvári lelkészeket, ha az ünnepségre sor kerülne. Hasonló fenyegető hangnemben lépett fel Gyulafehérváron, Jakab Antalnál, a jelenlegi római katolikus püspöknél is, kilátásba helyezve azt is, hogy adott esetben az emlékmisét tartó papokat letartóztatják.

1989. március 3.

A Magyar Népköztársaság hat másik állammal együtt hivatalosan felkéri az ENSZ-et, hogy Emberi Jogi Bizottsága útján végezzen vizsgálatot Romániában az emberi jogok érvényesülésének helyzetéről.

1989. március 16.

A temesvári református egyházközség presbitériuma rendkívüli gyűlésén megvitatja azt a kiszivárgott hírt, miszerint Papp László püspök el akarja mozdítani Tőkés László lelkipásztort, aki az 1988. szeptember 6-i folyamodvány egyik kezdeményezője volt. Kinyilvánítják, hogy Tőkés végleges lelkipásztorrá választják és megvonják a püspök áthelyezési jogát. Ennek ellenére a püspök április 1-én - törvénytelenül - felmenti állásából Tőkést.

1989. április

A budapesti Unio című ellenzéki folyóirat 1. számában megjelenik Fényi Tibor újságíró A menekült-kérdés Belügy? című publicisztikája. Ebben - szórványosan napvilágot látott hivatalos forrásból származó statisztikák és nyilatkozatok alapján - azt állítja, hogy "minden negyedik Magyarországra szökött menekültet visszaadtak, megbilincselve az előzékeny román hatóságoknak. Ezek a Belügyminisztérium számai. Mutatják, hogy általánosan elterjedt gyakorlatról volt (?) szó.

1989. június 15.

A budapesti minisztertanács határozatot hoz menekülteket befogadó állomások felállításáról az ország területén. (Békéscsabán, Bicskén és Debrecenben állítanak fel befogadó állomásokat.)

1989. június 17.

Nagy Imre és társai előző napi újratemetése miatt szerte az országban "tiltakozó nagygyűléseket" tartanak. A budapesti eseményeket "románellenesnek" és "szocializmus-ellenesnek" minősítik.

1989. június 20.

Házkutatást tartanak Cs. Gyimesi Éva, a Babeş-Bolyai egyetem tanárának a lakásán. A Securitate zaklatása részben azzal magyarázható, hogy Cs. Gyimesi Éva korábban tiltakozott a magyar szakos diákjainak román vidékekre történő kihelyezése miatt, valamint azzal, hogy kapcsolatot tart Doina Cornea - nyugaton is ismert - ellenzéki aktivistával. A házkutatást követően többször kihallgatják, büntető eljárást végül nem indítanak ellene, de rendszeres megfigyelés alatt tartják.

1989. augusztus 28.

A Kultuszdepartament (Vallásügyi Főosztály) meneszti tisztségéből Tőkés László temesvári református lelkészt (utódát, Makay Botondot még augusztus 20-án kinevezték), ezután Papp László nagyváradi református püspök szeptember 1-vel felfüggeszti állásából Tőkést, aki ezt törvénytelennek tartja. Október 15-én ezért levélben Nicolae Ceauşescuhoz fordul, arra kérve az államelnököt, hogy állíttassa le az egyház ellen folytatott törvénytelenségeket.

1989. szeptember 4.

A rendkívüli közgyűlésen a temesvári református egyházközség presbitériuma törvénytelennek minősíti Papp László püspöknek a lépését és érvénytelennek Tőkés László lelkipásztor felfüggesztését.

1989. szeptember 15.

A Temesvár környéki Vadászerdőben holtan találják Újvárossy Ernőt, a helyi református gyülekezet aktív tagját, aki még 12-én tűnt el. Halála összefügghet azzal, hogy az utóbbi időben a Securitate rendszeresen zaklatta és megfélemlítette, mert Tőkés László híve, támogatója volt.

1989. szeptember 22.

Kolozsváron meghal Lakatos István (Nagyzorlenc, 1895. febr. 26.) zenetörténész. 1949-63 közt a Gh. Dima Zeneművészeti Intézet tanára, számas zenei tárgyú cikk szerzője.

1989. október 4.

A magyar külügyminisztérium diplomáciai úton tiltakozik azért, mert Románia Szocialista Köztársaság kormánya nem engedélyezte az október 6-i megemlékezést és koszorúzást Aradon. Október 6-án Szűts Pál nagykövet - bár a környéket lezárták - el tudja helyezni az emlékhelynél a koszorúját.

1989. október 20.

A városi bíróság kimondja Tőkés László temesvári református lelkész kilakoltatását.

1989. október 27.

Kolozsváron meghal Rácz Győző (Dés, 1935. jan.4.), filozófiai szakíró, szerkesztő, 1967-től a Bolyai egyetem filozófia professzora, 1984-től a Korunk főszerkesztője.

1989. november 2.

Négy álarcos férfi ront este a temesvári lelkészlakásba. Megtámadják Tőkés Lászlót, de ő az ott lévő vendég segítségével szembeszáll a támadókkal, akik erre elmenekülnek.

1989. november 8.

A magyar kormány diplomáciai úton tiltakozik a Tőkés László temesvári lelkész ellen elkövetett atrocitások miatt. December 6-án ugyanemiatt Szűrös Mátyás, ideiglenes köztársasági elnök levélben fordul Nicolae Ceauşescu pártfőtitkárhoz és államelnökhöz, de a budapesti román nagykövet nem hajlandó átvenni a diplomáciai levelet. (Nagy-kronol.)

1989. december 1.

Budapesten meghal Makkai László (Kolozsvár, 1914. júl. 10.) történész, Makkai Sándor író, református püspök fia. Apjával 1936-ban Magyarországra távozik, de 1940-44 közt az Erdélyi Tudományos Intézet munkatársa, a Ferenc József Tudományegyetem tanára. Erdély középkorának egyik legjelentősebb kutatója, a három kötetes Erdély története egyik szerzője, szerkesztője.

1989. december 16.

Temesváron - a DPA nyugat-német hírügynökség jelentése szerint - több ezer tüntető megakadályozza Tőkés László református lelkész kilakoltatását. A tüntetők szavaló kórusokban követelik a rendőrök távozását és a "Deşteapte-te române!"-kezdetű verset éneklik. Másnap hajnalig mintegy 300-700 tüntető alkot élőláncot a templom körül, köztük románok, illetve más felekezetek tagjai. A megmozdulásban mintegy 5.000-en vesznek részt.


(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2024
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék