Vincze Gábor
A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1944-1989
 

 
kronológiák    >> romániai magyarság
  1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
intézménymutató

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t v z

névmutató

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

helymutató

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z

 
 
 
 keresés  szűkítés  -
 
    találatszám: 18 találat | 0 - 18
 
 
  kapcsolódik  
 
» a szerzőről

» írok a szerzőnek
 
 
 
» Köztes-Európa kronológia 1756-1997

» Általános történelmi kronológia
 
 

| észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm


  I   II   III  IV   V   VI   VII   VIII   IX   X   XI   XII   

1985. február 1.

Elbocsájtják - indoklás nélkül - állásából A Hét munkatársát, Beke György publicistát. Feltehetően az a "bűne", hogy évek óta szociografikus riportokban mutatja be Erdély egy-egy tájegységét, illetve az ott lakó magyarságot. Legutóbbi, a bihari és szatmári magyarságot bemutató kötetét (Boltívek teherbírása) kivonják a forgalomból. A titakozások hatására végül mégis visszaveszik a szerkesztőségbe, ám továbbra is "fél-indexen" van. 1986-ban nyugdíjazzák.

1985. március 1.

Egy "belső" belügyminiszteri rendelet megtiltja, hogy családtagok egy időben hagyják el útlevéllel az országot. Az intézkedést - feltehetően az USA fellépése miatt - áprilisban csendben visszavonják, illetve csak bizonyos esetekben alkalmazzák.

1985. március 29.

Megalakul Constantin Dăscălescu második kormánya. Ebben az egyik alelnök továbbra is Fazekas Lajos, Nagy Ferdinánd pedig a mezőgazdasági és élelmiszeripari minisztérium államtitkára.

1985. március 30.

Az Erdélyi Magyar Hírügynökség - a Bákó megyei csángó-magyar faluból, Lészpedről származó információkra hivatkozva - jelenti, hogy a környék néhány helyiségében a helyi rendőri szervek teljes utazási-közlekedési tilalmat rendeltek el. A román hatóságok évek óta arra törekszenek, hogy a csángó-magyar vidéket elszigeteljék a külvilágtól.

1985. március - május.

Március és május közt több alkalommal elhurcolják kihallgatásra a Securitate helyi emberei Csillik János nagyváradi segédlelkészt. A zaklatásáról, megveretéséről a nyugati média is hírt ad, ezért ősszel felfüggesztik az állásából.

1985. április 24. - 25.

Budapesten hivatalos látogatáson vesz részt Constantin Dăscălescu miniszterelnök. A magyar fél felveti a vitás kérdéseket (határátlépések akadályozása, a kétoldalú kulturális termékek cseréjének fokozatos felszámolása román részről, a magyar-ellenes propaganda megélénkülése stb.), amit a román fél visszautasít, a közös nyilatkozatba a nemzetiségek szerepének méltatását sem hajlandó belevenni.

1985. május 2.

Ecaterina Brisc Hargita megyei agit-prop titkár az Országos Nevelési Tanács határozataira hivatkozva utasítja a községi és városi propaganda titkárokat, hogy az iskolákban minden felirat csak román nyelvű lehet, ugyanígy az ifjúsági szervezeti akció és politikai oktatás is csak román nyelven folyhat - a magyar iskolákban is.

1985. június 19.

Kolozsváron meghal ifj. Cseh Gusztáv (1934. júl. 13. Kolozsvár) grafikus. A magyar lapoknak megtiltják, hogy megemlékezzenek róla.

1985. szeptember 20.

Bukaresten egy illegális alkotói kör, a Molnár Gusztáv vezette Limes megtartja első találkozóját. Az 1987 februári "lebukásig" Bukaresten, Brassóban és Illyefalván több vitát rendeznek a nemzettudat kérdéséről, a népi írók ideológiájáról, a transzilvanizmusról, a magyar kisebbség helyzetéről stb. (A találkozókon Molnár Gusztávon kívül Balázs Sándor, Bíró Béla, Bíró Gáspár, Cs. Gyimesi Éva, Fábián Ernő, Lőrincz Csaba, Salat Levente, Szilágyi N. Sándor, Vekov Károly vesznek részt.)

1985. szeptember

nem indul újabb magyar tagozatos osztály a kolozsvári Zeneművészeti Középiskolában. A szülők tiltakozására a minisztérium azt válaszolja, hogy "a rendelet a helyi szervektől származik... és különben sem jelenti a magyar oktatás megszüntetését. A gyerekek járhatnak például bányaipari iskolába s emellett még zongorázhatnak is.

1985. szeptember

Házkutatást tartanak Bözödi György neves író, történész (a Székely bánja című munka szerzőjének) lakásán. Elviszik minden kéziratát.

1985. szeptember

Román osztályokat telepítenek a kolozsvári Brassi Sámuel Ipari Líceumba - ezzel megszűnik az utolsó kolozsvári magyar szakközépiskola is.

1985. szeptember

Román osztályokat telepítenek a bukaresti magyar líceumba is. (A következő tanév elején létszámhiányra hivatkozva megszüntetik a magyar IX. osztályt - "helyette" két újabb román tannyelvű osztályt állítanak be, melyekbe egy jelentkező sem akad, ezért a környező iskolákból kell átirányítani diákokat. A cél a bukaresti magyar iskola teljes felszámolása. Ebben a tanévben négy - csak románul tudó - tanárt neveznek ki az iskolába.

1985. október 1.

Házkutatást tartanak Kolozsvárott Szőcs Géza költőnél (az Ellenpontok egyik szerkesztőjénél) és Cs. Gyimesi Éva egyetemi tanár lakásán.

1985. október 9.

Kihallgatásra viszik Fórika János feltorjai plébánost. November 11-ig Sepsiszentgyörgyön vizsgálati fogságban tartják, közben azzal vádolják, hogy meg nem engedett építkezést folytatott, a fiatalok körében "szervezkedést szított", "lázított az állam rendje ellen", azt is fölemlegetik, hogy az István a király című rockoperát halgatták a helyi fiatalsággal. Mivel esete (a Szabad Európa Rádión keresztül) nyilvánosságra kerül, szabadon bocsátják, de a megyét el kell hagyja, ezért Jakab Antal püspök Hargita megyébe, Csíkcsicsóba helyezi át.

1985. október 14.

Hargita megyébe 123 új pedagógust helyeznek ki (a tanévkezdés után egy hónappal!), ebből magyar 7.

1985. november 30.

Kolozsváron meghal Gy. Szabó Béla (Gyulafehérvár, 1905. aug. 26.) grafikus, festőművész, író. Budapesten végzi a tanulmányit, 1931-ben Kolozsvárra költözik, számos könyv illusztrátora, fametszeteiből több albumot is kiadnak. 1952-ben állami díjat kap, ezt követően több külföldi kiállítása is lehet, hosszabb tanulmányutakat is engedélyeznek számára.

1985. december

megszűnik a Művelődés folyóirat (és német társalapja), helyette egy ívnyi magyar (ill. német) nyelvű anyag jelenik meg a Cîntarea României folyóiratban. (A folyóiratot már 1981-ben át akarták keresztelni Megéneklünk Románia címre, csak a szerkesztőségi tiltakozás ezt egyelőre meg tudta akadályozni.)


(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2024
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék