Vincze Gábor
A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1944-1989
 

 
kronológiák    >> romániai magyarság
  1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
intézménymutató

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t v z

névmutató

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

helymutató

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z

 
 
 
 keresés  szűkítés  -
 
    találatszám: 27 találat | 0 - 20 |>> 
 
 
  kapcsolódik  
 
» a szerzőről

» írok a szerzőnek
 
 
 
» Köztes-Európa kronológia 1756-1997

» Általános történelmi kronológia
 
 

| észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm


  I   II   III  IV   V   VI   VII   VIII   IX   X   XI   XII   

1983. január 5.

Kolozsváron meghal Nagy István (Csíkszereda, 1907. júl. 5.) karmester, zenetanár, hegedűművész. Budapesten a Zeneakadémián tanul, majd 1934-től Marosvásárhelyen zenetanár. 1941 és 1946 közt a kolozsvári Tanítóképző Intézet zenetanára, 1946 és 1948 közt a Magyar Zene- és Színművészeti Intézet professzora, igazgatója, 1948-50 közt a Magyar Művészeti Intézet, 1950-74 közt a Gh. Dima Zeneművészeti Intézet tanára, 1947 és 1949 közt a Magyar Dalosszövetség elnöke.

1983. január 23.

New Yorkban az Amerikai Magyar Szövetség, az Erdélyi Világszövetség és a CHRR szervezésében tüntetést tartanak a Román Népköztársaság állandó ENSZ-képviselete épülete előtt. A többezres tömeg a rezsim magyarellenes politikája ellen tiltakozik.

1983. január vége

Január végén Sepsiszentgyörgyön a magyarság ellen uszító röpcédulák bukkannak fel, melyeken többek közt az olvasható, hogy "Gondjaink és bajaink forrása a magyarság". Feltételezések szerint az akciót a Securitate tudtával szervezték. A röpcézés után számos letartóztatásra kerül sor, az őrizetbe vételek és kihallgatások szinte csak a magyar lakosságot sújtják.

1983. február 24.

Sepsiszentgyörgyön elhurcolják hazulról Visky Árpád színművészt. Zárt tárgyaláson a bukaresti katonai törvényszék "Románia, a román nép és a szocialista rendszer rágalmazása vádjával" 1983. július 11-én 5 évre Viskyt. A nemzetközi tiltakozások hatására 1984. szeptember 7-én amnesztiával szabadlábra helyezik, de színészként nem dolgozhat tovább.

1983. február 28. - május. - 2.

Baráti látogatásra Budapestre utazik Ştefan Andrei külügyminiszter.

1983. március

Nagyváradon meghal Hosszú László apostoli protonótárius, a hivatalosan el nem ismert nagyváradi római katolikus egyházmegye vezetője. Az utóda Dászkál István kanonok, általános helynök lesz.

1983. március 30.

Megjelenik az államtanács 98. sz. törvényerejű rendelete, mely szerint belügyminiszteri engedély kell az írógépek birtoklásához, az engedély meghosszabbításához évente friss írásmintát kell bemutatni.

1983. március 30. - 31.

Összehívják Bukarestben a magyar és a német "nemzetiségi dolgozók tanácsai" országos plénumait. (Ezen első ízben részt vesz Nagy Ferdinánd volt Kovászna megyei első titkár, miniszter.) Az első napon külön-külön ülésezik a két tanács. A Magyar Nemzetiségű Dolgozók Tanácsa plenárisán felszólalók mindnyájan az RKP konferenciájának határozatát, Ceauşescu útmutatásait méltatják, "a nemzeti [értsd: nemzetiségi] kérdés megoldását" hangoztatják és visszautasítják a "külföldi reakciós" szándékokat. (Domokos Géza, a Kriterion nemzetiségi könyvkiadó igazgatója, a KB póttagja és Gálfalvi Zsolt, az SZNMT korábbi tanácsosa, publicista nem vállalja, hogy felszólaljon.) A második napi közös ülés végén Ceauşescu rövid beszédet tart, melyben többek közt megvédelmezi a vegyes házasságok gyakorlatát.

1983. április 15.

Meghal Budapesten Illyés Gyula. A Központi Bizottság Titkársága utasításra csupán a hírt szabad közölni, egyebet nem. Végül hosszas huza-vona után néhány méltató sor megjelenhet.

1983. április közepe

Április közepén gyógykezelés indokával Budapestre megy Bodor Pál, az RTV magyar szerkesztőjének korábbi vezetője. Nem megy vissza a kezelés után sem, a Magyar Nemzet publicistája lesz. (A TV-nél utóda Molnár Vilhelm lesz.)

1983. május 19.

(más adatok szerint április 30-án) Elhurcolják hazulról Páll Béla gyergyóditrói betegnyugdíjas matematika tanárt. Elítélésének hivatalos indoka nem ismert. Egyik talán az lehetett, hogy találkozott a gyergyótölgyesi szanatóriumban az ott bujkáló Szőcs Gézával, vagy az, hogy több tiltakozó levelet írt a bukaresti pártvezetésnek a magyar kisebbséggel szembeni diszkriminatív politika miatt. Ráadásul jelen volt Illyés Gyula budapesti temetésén. A nagyenyedi börtönben tartják fogva, rendszeresen verik. A nyugaton élő testvérei által megmozgatott közvélemény nyomásának hatására 1986. december 20-án szabadlábra engedik.

1983. május 20.

Létrejött Erdélyben az erdélyi magyarság nemhivatalos hírirodája, az Erdélyi Magyar Hírügynökség (Hungarian Press of Transylvania - HPT). Miként a beköszöntőben fogalmaznak: "A híriroda nem tart fenn együttműködést, kapcsolatot semmilyen bel-, vagy külföldi ellenzéki csoporttal, sem földalatti sajtótermékkel, illetve kiadóval. Külföldi kapcsolatai is csak arra szorítkoznak, hogy értesüléseit - a nemzetközi szokásoknak megfelelően - más informális csatornáknak továbbítsa. Célja egyedül az, hogy a ma Romániájában folyó féktelen terrorról kellő hitellel és alapossággal tudósítson mindenkit, aki illetékes, s akit az erdélyi magyarság sorsával való rokonszenv illetékessé tesz.

1983. május 25.

Elhagyja Romániát a nagyváradi Ara-Kovács Attila, az Ellenpontok egyik szerkesztője.

1983. május 21.

Brassóban meghal Kurkó Gyárfás (Csíkszentdomokos, 1909. dec. 2.) 1934-ben a MADOSZ egyik alapítója, majd országos elnöke, 1944 októberében az újjászervezi a MADOSZ-t, majd 1945-47 közt az MNSZ elnöke. 1949-ben letartóztatják és 1951-ben a Márton Áron és társai perben koholt vádakkal életfogytiglani börtönre ítélik. 1964-ben az általános amnesztiával szabadul, de megrokkant egészségi állapota miatt a közéletben már nem vesz részt.

1983. június 14.

Kolozsváron meghal Könczei Ádám folklorista, lapszerkesztő. (Küküllővár, 1928. jan. 1.) 1958-tól a kolozsvári Folklór Intézet tudományos kutatója, innen 1959-ben mint "magyar nacionalistát" eltávolítják, 1968-tól a Korunk munkatársa, számos népköltési, népzenei tárgyú cikk szerzője. A halála előtti időszaban az állambiztonság rendszeresen zaklatta.

1983. június

A Babeş-Bolyai egyetem 22 magyar főszakos diákjából 8 kap a magyar szakjával magyar vidéken kihelyezést, 14-et a (német, francia vagy orosz) mellékszakjukkal tiszta román vidékre helyezik. Amikor Domokos Géza emiatt felhívja Fúró Gyulát, az oktatásügyi minisztérium nemzetiségi osztályának vezetőjét, az megtagadja a segítségnyújtást.

1983. július 13.

Megszűnik a Tankönyvkiadó kolozsvári szerkesztősége. A szerkesztőség munkatársait elbocsátják.

1983. július 25.

Elítélik a csíkszeredai Borbély Ernőt és Búzás Lászlót az államrend elleni összeesküvés vádjával. Feltehetően a nemzetközi tiltakozás hatására mindkettőjüknek harmadolják a büntetését. Búzás 1987. február 25-én, Borbély július 22-én szabadul.

1983. augusztus 2. - 3.

A román tengerparton, Mangálián kétnapos, széles körű ideológiai tanácskozást tart a pártvezetés N. Ceauşescu vezetésével. (Jelen van az egyik fia, Nicu és a felesége, Elena is.) A tanácskozás többek közt a sztálinista szellemiségű, soviniszta, kisebbségellenes kultúrpolitikai irányzat megerősödését hozza magával, mely főként a rádió, a televízió,a film- és színházművészet területén jelentkezik.

1983. augusztus 4.

Az USA Kongresszusa ülésén Tom Lantos demokrata párti képviselő felolvassa az Ellenpontok szerkesztőinek Memorandumát és Programjavaslatát. Ez aztán hivatkozási alap lesz a Romániának nyújtott legnagyobb kereskedelmi kedvezmény megadását ellenző erők esetében a kongresszusi viták idején.


(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2024
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék