Vincze Gábor
A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1944-1989
 

 
kronológiák    >> romániai magyarság
  1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
intézménymutató

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t v z

névmutató

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

helymutató

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z

 
 
 
 keresés  szűkítés  -
 
    találatszám: 9 találat | 0 - 9
 
 
  kapcsolódik  
 
» a szerzőről

» írok a szerzőnek
 
 
 
» Köztes-Európa kronológia 1756-1997

» Általános történelmi kronológia
 
 

| észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm


  I   II   III  IV   V   VI   VII   VIII   IX   X   XI   XII   

1962. január 13.

Kolozsváron meghal Blédy Géza (1908-1962), nyelvész, lexikográfus. 1945-től a Bolyai Tudományegyetem romány nyelvészeti tanszékének lektora lesz, 1955-től a romanisztikai tanszék vezetője.

1962. március 11.

Jelentik a lapok, hogy a Maros-Magyar Autonóm Tartományban befejeződött "a mezőgazdaság kollektivizálása". Egy héttel később ugyanezt jelentik Brassó Tartományból is. (Január eleje óta a magyar és román nyelvű lapok szinte kizárólag a "kollektivizálás előrehaladásával" foglalkoznak.)

1962. március 25.

Nagyváradon püspökké szentelik Búthi Sándort, aki a Nagyváradi (korábbi Királyhágómelléki) Református Egyházkerületet január 1. óta irányítja.

1962. április 27.

Gheorghiu-Dej az RMP KV plenárisán bejelenti, hogy az országban befejeződött a kollektivizálás.

1962. július 23.

Nagy Gyulát, a pártszervek, ill. a kultuszdepartament jelöltjét választják meg a kolozsvári (erdélyi) református egyházkerület új püspökévé.

1962. szeptember

az 1962/63-as tanévvel kötelező lesz az addig kizárólag magyar tannyelvű Marosvásárhelyi Orvostudományi és Gyógyszerészeti Intézetben a gyakorlati oktatás román nyelven történő leadása. Ugyanekkor bevezetik a román nyelvű kórlapírást is.

1962. október 4.

Az Előre információi szerint a Történelmi Műemlékek Igazgatósága és a helyi szervek kezdeményezésére ebben az évben több Hunyad tartománybeli műemléket is rendbehozatnak, többek közt a gyulafehérvári vár főkapuit és a Batthyaneum épületét.

1962. október

a hatóságok - Nagy Gyula kolozsvári református püspök hozzájárulásával - városrendezés ürügyével lebontatják az 1892-ben Alpári Ignác tervei alapján épült brassói református templomot.

1962. december 2.

Kolozsváron meghal Bíró Vencel (1885-1962) piarista történész, író. 1934-től az önálló erdélyi piarista rendtartomány főnöke, 1940-től a Ferenc József Tudományegyetem, majd 1945-48 között a Bolyai Tudományegyetem ny. r. tanára, Erdély és Kelet-Európa történetének kutatója.


(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2024
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék