Vincze Gábor
A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1944-1989
 

 
kronológiák    >> romániai magyarság
  1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
intézménymutató

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t v z

névmutató

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

helymutató

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z

 
 
 
 keresés  szűkítés  -
 
    találatszám: 7 találat | 0 - 7
 
 
  kapcsolódik  
 
» a szerzőről

» írok a szerzőnek
 
 
 
» Köztes-Európa kronológia 1756-1997

» Általános történelmi kronológia
 
 

| észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm


  I   II   III  IV   V   VI   VII   VIII   IX   X   XI   XII   

1961. február 26.

Némety Béla bukaresti nagykövet jelenti a budapesti külügyminisztériumnak - a helyszínen történt látogatása alapján -, hogy Hunyad tartományban befejeződött a magyar és a roman tannyelvű középiskolák összevonása, de a magyar általános iskolák közül néhány még megmegőrizhette az önállóságát.

1961. március 21.

Gheorghe Gheorghiu-Dejt választják az Államtanács elnökének - Petru Groza halála óta megüresedett - posztjára.

1961. július 16.

Budapesten meghal Roska Márton régész, ókortörténész (1880-1961). 1913 és 1919 között a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem tanára, majd amikor azt a románok elüldözik, a kolozsvári Filológiai Intézetben dolgozik. 1936-ban azzal az indokkal, hogy a Magyarországon megjelent "Történeti Erdély" c. kötetben (amelyet Bukarestben irredenta szelleműnek tartottak) tanulmánya jelent meg Erdély őstörténetéről, meghurcolják, hadbíróság elítéli, majd királyi kegyelemmel szabadul és Magyarországra távozik, a debreceni tudományegyetemre. 1940-45 között a Ferenc József Tudományegyetem professzora, a román hatóságok azonban - magas korára hivatkozva - nem járulnak hozzá, hogy a Bolyai Tudományegyetemen is katedrát kapjon, ezért Magyarországra költözik.

1961. szeptember 1. - 7.

Gheorghe Gheorghiu-Dej vezetésével román párt- és kormánydelegáció tárgyal Budapesten, amelynek eredményeképpen többek között aláírják az új kulturális egyezményt, valamint egy vízum-megállapodást a két ország magánjellegű utazásainak rendezése tárgyában. Az egyezmény értelmében december 1-i hatállyal megszűnik a két ország között a vízumkényszer; magánjellegű utazást évente egyszer engedélyeznek; a meghívóleveleket nem kell állami szerveknek láttamoztatni, de a meghívó lakóhelyén kívül más helységbe történő utazáshoz a helyi rendőrségen előzetesen engedélyt kell kérni. Ennek elmulasztása az illető kiutasításához is vezethet.

1961. szeptember 14.

Désen letartóztatják P. Bálint Szalvátor helyettes tartományi rendfőnököt, másnap, szeptember 15-én pedig P. Fodor Pelbárt teológiai rektort, definitort, és György Húgó laikus testvért, akiket a még június 26-án letartóztatott P. Benedek Fidél ferences tartományi főnökkel, P. Fodor László rendtartományi titkárral, P. Écsy János dési házfőnökkel, P. Angi Csaba dési helyettes házfőnökkel és P. Fülöp Tamás ferences szerzetessel együtt kémkedés vádjával állítanak bíróság elé. (A vád szerint titokban jelentették Rómába a rend minister generálisának, hogy hány rendházat vettek el a kommunisták.) Végül két perben: "a szocialista rendszer elleni uszítás" vádjával P. Pöhacker Balázst, P. Fodor Pelbártot és P. Écsy Jánost 3-3 évre, P. Angi Csabát 7 évre; egy másik perben pedig: (hazaárulás vádjával?) P. Benedek Fidélt 8 évre, P. Bálint Szalvátornak és P. Fodor Lászlót 6-6 évre, P. Fülöp Tamást pedig 4 évre, a többieket 3-3 évre ítélik. Az általános amnesztiával szabadulnak 1964-ben.

1961. szeptember 7.

Másfél évi betegeskedés után Nagyváradon meghal Arday Aladár nagyváradi (királyhágó melléki) református püspök. Utódává Búthi Sándort választják.

1961. november 9. - 11.

A desztalinizáció jegyében megváltoztatják a Sztálinról elnevezett helységek megnevezését. Brassó ismét visszakapja a régi nevét.


(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2024
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék