vincze gábor
A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1944-1955
 

 
kronológiák    >> romániai magyarság
  1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955
 
 
 keresés  szűkítés  -
     
 
  kapcsolódik  
 
» a szerzőről

» írok a szerzőnek
 
 
 
» Köztes-Európa kronológia 1756-1997

» Általános történelmi kronológia
 
 

| észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm


 


VINZCE GÁBOR

1962-ben születtem Békésen. Az általános iskola befejezése után a szegedi Kiss Ferenc Erdészeti Szakközépiskolában tanultam tovább. Bár középfokú erdészképesítéssel rendelkezem, érdeklődésem már a szakközépiskolában a történelem felé fordult, ezért történelem szakon végeztem 1991-ben, a József Attila Tudományegyetemen.

Már egyetemi tanulmányaim alatt a romániai magyar kisebbség történelme foglalkoztatott, mivel pedig az 1945 utáni korszak sokkal kevésbé volt megkutatva, mint a két világháború közötti két évtized, ezzel kezdtem foglalkozni. A szakdolgozatom - rendhagyó módon - egy történelmi kronológia volt: Románia történelmi kronológiája, különös tekintettel a magyar kisebbségre (1944-1953). Ez jelentősen átdolgozva és kibővítve 1994-ben megjelent a Teleki László Alapítvány Kisebbségi Adattár-sorozatának első kiadványaként. Az elmúlt évtizedben ezt a kronológiát folyamatosan javítottam, és 1965-ig kibővítettem.

Még egyetemi hallgató koromban bekapcsolódtam a Dokumentációs Tár (jelenlegi nevén: SZTE Társadalomelméleti és Kortörténeti Gyűjtemény) létrehozását célzó munkálatokba. A Gyűjtemény eleinte emigrációs kiadványok, szamizdatok és Köztes-Európa XX. századi szakirodalmának a gyűjtését vállalta fel, ezt egészítette ki a szomszédos országokban élő magyar kisebbségre vonatkozó szakirodalom, illetve mindenféle dokumentum-anyag gyűjtése. Az egyetem befejezése óta a Gyűjtemény külső munkatársa vagyok. Részt veszek az állomány gyarapításában, a gyűjtemény működtetésében és a különböző kutatási programokban.

A kilencvenes években számos alapkutatást folytattam, melynek során megvizsgáltam a magyar kisebbség politikai, gazdasági és oktatási intézményrendszerének főbb alapvonásait. Kutattam a magyar-román államközi kapcsolatok számos aspektusát, valamint a moldvai csángó-magyarok XX. századi történetét. Ennek eredményeként egyedül, vagy szerzőtársakkal idáig 10 könyvem és mintegy 90 tanulmányom, cikkem jelent meg Magyarországon és Romániában, magyar, román, vagy angol nyelven.

Kutatásaim során mindig a lehető legszélesebb forrásbázisra igyekeztem támaszkodni, ezért az utóbbi évtizedben számos magyarországi levéltárban kutattam már, így a Magyar Országos Levéltár különböző osztályán, a Politikatörténeti Intézet Levéltárában; a Hadtörténeti Intézetben, az MTA Kézirattárában; több vidéki levéltárban (Debrecenben, Gyulán, Szegeden és Szekszárdon). Romániában kutatásokat folytattam az Erdélyi Múzeum-Egyesület Levéltárában, az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Szabédi Házában és a Maros Megyei Állami Levéltárban.

Itt kell megjegyezzem, hogy az elmúlt évek kutatásait már nagyban megkönnyítette, hogy egyrészt romániai kollégáim kolozsvári és bukaresti levéltári kutatásainak eredményeit is hasznosítani tudtam, másrészt végre megjelentek olyan román nyelvű feldolgozások, illetve forráskiadványok, melyeket be tudtam/tudom építeni a tanulmányaimba.

Kutatásaim mellett bekapcsolódtam az oktatásba is. Az 1995/96-os tanévben Bárdi Nándor budapesti történész kollégámmal közösen egy előadás-sorozatot tartottunk a kolozsvári magyar történelem szakos hallgatóknak a romániai magyar kisebbség 1919-1989 közti történelméről. Az 1999/2000-es tanév II. félévében ugyanitt a magyar szakos diákoknak kisebbségtörténeti előadás-sorozatot tartottam, majd 2000 és 2003 közt ugyancsak Bárdi Nándorral közösen mi adtuk le az I. éves magyar főszakos hallgatóknak a „magyar nép története” c. kötelező kurzus XX. századi részét.

Az elmúlt évtizedben több előadást tartottam különböző konferenciákon Budapesten, Kolozsváron, Szatmárnémetiben, Gyergyószentmiklóson, Csíkszeredában, Székelyudvarhelyen, Marosvásárhelyen és Bécsben.

Szakmai ismereteimet nem csak az oktatás terén hasznosítottam. 1999-ben a budapesti Pilot Studióval elkészítettünk egy három részes dokumentum filmet: „Volt egyszer egy Magyar Autonóm Tartomány” címen (rövidített változatát az M2 mutatta be). Ugyancsak ezzel a stúdióval készítettünk 2000-ben egy dokumentum filmet az ún. „Észak-Erdélyi Köztársaság”-ról, valamint egy portréfilmet a 2001 nyarán Máramarosszigeten elhunyt Petru Mihali-val (egy ősi erdélyi román nemesi család utolsó férfi tagjával). A Duna TV Dunatáj Alapítványával 2000/2001-ben készítettük el a „Moldvai csángók migrációja a XX. században” c. dokumentum filmet.

Tagja vagyok a Kolozsváron megjelenő Magyar Kisebbség - Nemzetpolitikai Szemle (https://www.hhrf.org/magyarkisebbseg) szerkesztőbizottságának.


(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2024
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék